shadow

רבים מאיתנו נמצאים לפני סיטואציה של לקיחת הלוואה ממגוון של סיבות חלקן משפחתיות, אחרות קשורות למצב שלנו בבנק ויש גם כאשר שמכניסים בחשבון שיקולים עסקיים. שוק ההלוואות היום מאפשר לנו גמישות רחבה הן בתהליך הבחירה של החברה החוץ בנקאית המספקת לנו את ההלוואה והן מבחינת הסכומים והתנאים של ההלוואה.

קריטריונים לבדיקה

  • בדקו את העמלות והשוו בין כמה הלוואות לפני ההחלטה – בלקיחת הלוואה יש כל מיני עמלות שנלקחות בחשבון בנוסף לריבית עצמה שאנו מן הסתם משלמים כחלק בלתי נפרד מההחזר החודשי שלנו. עמלות דמי ניהול, עמלות פקיד, עמלות מסמכים וכדומה… טרם אתם לוקחים הלוואה שאלו את היועץ שמולו אתם מנהלים משא ומתן מה בדיוק כוללות העמלות הללו. בקשו לראות בנוסף גם לוח סילוקין שיאפשר לכם להבין את ההחזר החודשי הצפוי לפי תאריכים ולפי סכומים אחרי שחושבה כבר הריבית בתוך ההחזר.
  • בדקו את ההחזר החודשי הצפוי – בדקו היטב האם ההכנסה הפנויה שלכם פחות ההוצאות החודשיות שלכם, עדיין מאפשרות לכם להחזיר את ההחזר החודשי הצפוי של ההלוואה. אי בדיקה עלול להביא אתכם למצב של חריגה ואז שוב תצטרכו לקחת הלוואה לכסות את המינוס. הסתכלו לטווח הרחוק, לפחות 3 שנים קדימה כדי שמצד אחד תקחו את הסכום המדויק שאתם צריכים ומצד שני תוכלו לעמוד בהחזר. מומלץ להכין קובץ אקסל מסודר אותו תוכלו לעדכן מתי שתרצו ולכתוב בו לפי תאריכים את ההכנסות שלכם וההוצאות שלכם. במידה וההוצאות שלכם משתנות מחודש לחודש, או לחלופין יש הוצאות שאתם משלמים רק פעם בחודשיים, שלושה חודשים או חצי שנה כמו ביטוח למשל, או תשלום למע״מ או מס הכנסה, עדכנו זאת לפי חודשים. האקסל נותן לכם אופציה להכניס על פי נוסחאות קבועות מראש המקשרות בין התאים ומאפשרות לכם לבצע שינויים בסכומים מתי שאתם רוצים. אם אתם לא יודעים לעשות זאת בעצמכם, מומלץ להיעזר ביועץ כלכלי או ביועץ מטעם החברה שממנה אתם מתכננים לקחת את ההלוואה. אולי תצטרכו לשלם תשלום נוסף עבור הייעוץ הזה אבל בטווח הארוך, מדובר בחיסכון ובשקט נפשי.
  • יציאה מוקדמת – טרם אתם לוקחים הלוואה בדקו האם אתם יכולים לפרוע אותה לפני התאריך שהיא אמורה להסתיים. במידה ואכן קיימת האופציה הזו בדקו מתי ומהן ההשלכות של פרעון זה מבחינת העמלות והריבית שאתם צפויים לשלם.
  • גוף מוכר ואמין – הלוואה לא לוקחים מכל אחד גם כאשר התנאים נוחים וההצעה מפתה במיוחד. בחרו בגוף מוכר ואמין, גוף המציג בפניכם ניסיון ואנשי ייעוץ מקצועיים, גוף שעובד על פי חוקי הריבית של בנק ישראל, כך תוכלו לדעת בודאות שמדובר בחברה אמינה ולא במישהו שמנסה לעקוץ אתכם.

חברה להלוואות חוץ בנקאיות מומלצת: https://www.5555.co.il/

לסיכום, לקיחת הלוואה בכל סכום שלא יהיה איננה עניין של מה בכך. חשוב לעשות קצת שיעורי בית, להשוות את הקריטריונים שפורטו לעיל ורק אז לקחת החלטה שקולה.