shadow

כל בעל עסק המעסיק עובדי קבלן חשוב שיעסיק בודק שכר מוסמך משרד העבודה. חוקים, תקנות והאכיפה מוגברת בשנים האחרונות הובילו בעלי עסקים רבים יותר ויותר להיעזר בשירותיהם של בודקי שכר מוסמכים. משרד העבודה מסמיך מדי שנה בודקים מקצועיים, ורק אלו בעלי ההסמכה יודעים ויכולים לתת לכם את השירות המלא שמגיע לכם כדי להגן עליכם ועל העסק שלכם מהפסדים.

לא רק מול המדינה, בעלי עסקים חשופים לתביעות אזרחיות מעובדי הקבלן, העומדים על זכויותיהם, לעיתים קרובות בצדק. לכן מן הראוי שאתם כמעסיקים תעמדו בסטנדרטים שמציב משרד העבודה בעזרת בודק שכר מוסמך.

שירותים של בודק שכר מוסמך משרד העבודה

בעלי עסקים יודעים כמה אחריות מונחת על כתפיהם, והעסק שלכם ראוי לכל תשומת הלב והדיוק, בייחוד שאתם כבעלי העסק אחראים מול הרשויות על כל בעיה. בודק שכר מוסמך משרד העבודה מבצע בדיקת שכר תקופתית וכך:

  1. מוודא שאתם במסגרת החוק – כאשר המילה "אתם" כוללת את החברה עצמה ואת המנכ"ל, שהרי אתם אחראים מול החוק על זכויותיהם של עובדי הקבלן.
  2. תומך בכם למניעת עיצומים כספיים – כמזמיני שירות עובדי קבלן, אתם עלולים למצוא עצמכם תחת היטלים כלכליים משמעותיים מאוד ישירות ממשרד העבודה הבוחן ובודק בציציות לגבי תנאי השכר הנאותים של עובדי הקבלן בחברתכם.

מה תקבלו מבודק שכר מוסמך משרד העבודה?

כאשר אתם עובדים עם בודק שכר מקצועי ומוסמך של משרד העבודה, אתם מקבלים שירות עם חותמת, מישהו שנותן לכם בדיקה מקיפה, שיטתית ויסודית לפי אמות המידה של משרד העבודה, מבלי לעגל פינות. כך אתם יודעים שתלושי השכר שאתם מציגים עומדים בסטנדרטים שהחוק דורש, כולל שינויים ותקנות חדשות שעלולות להגיע עם הזמן.

הבדיקה התקופתית של תלושי השכר מאפשר לכם לישון בשקט בידיעה שאתם עומדים בקו אחד עם רשויות החוק, ולא חשופים להפתעות לא רצויות בצורת דוחות והיטלים גבוהים, או תביעות אזרחיות. בודק שכר מוסמך משרד העבודה ייתן לכם דוח מסודר לפי דיני העבודה המסביר את הליקויים שיש לתקן מבעוד מועד, ויכול לחסוך לכם הון לא קטן.