shadow

בבסיס תכנית פינוי – בינוי עומדת ההטבה שיש לכל דייר ודייר בשל הזכאות לדירה חדשה על סמך נתינת זכויות הדירה הישנה לאותו יזם שיבצע את התהליך של ההריסה ושל הבנייה המחודשת. תכנית בינוי – פינוי מעניקה מענה יעיל וטוב עבור אזורים בהם אין ניצול מרבי של האזור המדובר. אלה הם המקרים בהם במרכזי הערים קיימים אזורי בנייה מדולדלים באיכות דמוגרפית ירודה, בעלת תשתיות גרועות ונראות אורבנית לקויה.

הרעיון שעליו מונחת מדיניות זו של משרד הבינוי והשיכון, נכון לשנת 1998 היא לאפשר לערים בארץ להיטיב את מצבן ולאפשר לתושבים בה אפשרות להתקדמות באיכות החיים. תכנית פינוי – בינוי אמונה על הריסת המבנים הישנים ובניית חדשים. הדיירים אשר מפונים מהמקום מקבלים בתום התהליך דירה חדשה, גדולה ומרווחת יותר שהערך שלה גבוה יותר. התוצאה הישירה היא אזורים אורבניים בעלי בנייה איכותית תוך שמירה על אזורים ירוקים הנלקחים בחשבון בכל עיר.

האם יש מצב שתכנית זו לא תצא אל הפועל?

נראה כי כל דייר היה רוצה למצוא עצמו במצב בו הוא מקבל תמורת הדירה הישנה והקטנה שלו, דירה גדולה יותר. אך לא תמיד תהליך זה אכן מתקיים ואותו "ועובר את המסך" של כל בעלי הדירות באזור המדובר. לעיתים קורה מצב, אם בשל עניינים רגשיים (דיירים מבוגרים שלא רוצים לעזוב וחוששים מהשינוי או מהקושי הפיזי של המעבר) ואם בשל ניסיון שווא לזכות בסכום כסף גובה יותר, המעקב תהליך העברת הזכויות, ולכן ביצוע התכנית לא מתממש.

פתרון עבור דיירים סרבני פינוי

תיקון מיוחד נוצר עקב המצב המוזכר על מנת למנוע עוגמת נפש של שאר דיירי המבנה. ידוע כיום כי אין צורך בהסכמה של כל דיירי הבניין עבור תכנית בינוי – פינוי. כלומר, מספיק רוב של כ – 66 אחוז על מנת להוציאה אל הפועל. אין זה מספיק, מכיוון שדייר שאינו מוכן לחתום עדיין נשאר במקום. אי לכך נוצר תיקון החוק המסייע "לדחוף" את אותו דייר לחתימה.

במידה ואין הוא מצליח להעניק הסבר הגיוני להחלטתו להישאר בדירה, הוא חייב לפצות כספית את כל דיירי המבנה בו הוא מתגורר על עוגמת הנפש שנגרמה להם. כלומר הוא משלם להם את ההפרש בין הדירה החדשה לבין עלות הדירה הישנה שלהם. פועל יוצא מכך הוא תשלום סכומי עתק. אם נעמיד את האפשרות המפוקפקת הזו מול האפשרות לעבור, לאחר ההריסה והבנייה המחודשת, אל דירה חדשה, בבניין חדש בעל תשתית טובה (דירה שהיא גדולה ורחבה יותר), הרי ברור במה יבחר אותו דייר סרבן.

במידה ואתם משקיעים בפרויקט שעומד לצאת לדרך מומלץ לבצע ראשית קורס יועצי משכנתאות ובכך תוכלו לחסוך כסף רב בהשקעה שלכם אל מול הבנק.