shadow

שכירים חושבים שהחזרי מס הם פריבילגיה של עצמאים בלבד, ואינם יודעים כי מי שעובד מגיעים לו החזרי מס והטבות שונות מהמדינה בדיוק כמו לעצמאים, רק לפי הקריטריונים שלהם. החזרי מס לשכירים נשענים גם הם על הפקדות לקופות גמל וקרנות השתלמות, לדוגמה, אבל רוב האנשים אינם טורחים לבקש אותם. אם אינם מבקשים אותם במפורש ולא מגישים את הטפסים הנחוצים לשם כך, לא תקבלו את החזרי המס של השכירים שהמדינה מייעדת לכם. ראוי לבדוק כל מה שמגיע לכם גם אם נדמה לכם שלא.

למה החזרי המס לשכיר אינם אוטומטיים?

מס ההכנסה שאנחנו משלמים, גם בשכירים, מחושב בדרך שמעניקה למדינה תמיד עודף ולא חוסר. נדיר ששכיר מקבל דרישה להשלמת תשלומים למס הכנסה, וזאת משום שהמדינה מראש מניחה שלא משתנה דבר במצבכם כעובדים, וכי מנהלי החשבונות וחשבי השכר במקומות עבודתכם עושים את החישובים בשבילה ומעדכנים את מדרגות השכר שלכם ואת ההעלאות. כך שהמדינה יכולה לקבל את המסים שלה בכל עת, מבלי שיחסר לה שקל אחד, והחזרי המס לשכירים אמורים לפתור את הקיזוז. אבל מה קורה כאשר אינכם מודעים לסעיפים שמעניקים לכם הטבות שונות ומבטיחים לכם החזרים בדיעבד? בשביל זה צריך לבדוק בתום כל שנה ולקבל בחזרה כל מה שמגיע לכם על ידי החזרי מס לשכירים. על אחת כמה וכמה אם השתנה מצבכם לרעה ואתם זקוקים להנמכת תקרת המס, לדוגמה.

סעיפי ההטבות מסועפים

סעיפים שונים שבהם חבויה הטבת המס שלכם אינם ידועים לכל אנשי המקצוע למרות ניסיון רב שנים. החזרי מס לשכירים הם ההתמחות של מי שעוסק בכך ומכיר את כל הדקויות של החוק ואת הסעיפים האלה על בורים. אתם יכולים להיות בטוחים שלא מגיע לכם שקל אחד ובשליפת סעיף עלום תופתעו לראות שכן, זה אכן מגיע גם לכם. כדי להבין כיצד החזרי המס שמגיעים לשכירים נוגעים גם בכם פנו למומחים בחברות שמתמחות בכך, ותופתעו לטובה מטיפול מקצועי בתחום זה. סביר להניח שמגיעים לכם אלפי שקלים קרוב לוודאי אם מעולם לא בדקתם זאת עד כה.