shadow

יש לא מעט פתרונות מימון בשוק של היום. הלוואות מהבנק, מחברות האשראי, מקרנות שנועדו לכך, וכיו"ב. ועדיין, המקום הבטוח והבריא ביותר לקבל ממנו מימון הוא כמובן הבנק, וההלוואה הכי יציבה לבעלי נכסים היא הלוואה כנגד נכס.

הסיבה הראשונה מובנת מאליה – אתם מעניקים לבנק את השקט הכלכלי בידיעה כי יש להם נכס משולם ומוכן כעירבון להלוואה שאתם לוקחים, וזה הערבות הגדולה והבטוחה ביותר שגוף כלכלי יכול להחזיק בישראל. מסיבה זו ניתן למנף את ההלוואות הללו, הן בסכומים והן בתנאים, וליהנות מהלוואות איכותיות ביחס להלוואה הבנקאית הממוצעת.

התנאים לקבלת הלוואה כנגד נכס:

כמו בכל הלוואה, מעבר להיותכם בעלי נכס, יש מספר תנאים בסיסיים וראשוניים לקבלת אישור להלוואה:

  1. נכס ישראלי – על הנכס, בין אם הוא דירה, בית פרטי, חנות, שטח מסחרי וכיו"ב, הנכס שלכם חייב להיות בישראל. אז אם אתם תושבי חוץ עם אזרחות ישראלית וחשבתם לקבל הלוואה על בסיס נכס שבבעלותכם בחו"ל, אז דעו מראש כי זה בלתי אפשרי.
  2. הערכת שמאי – לפני קבלת ההלוואה, או אפילו ההצעה המדויקת לסכום ההלוואה, יש לבצע הערכת שמאי מרשימת שמאים שהבנק המלווה עובד עימם.
  3. הכנסות – נכון, הנכס מהווה ערבות איתנה להלוואה שלכם, אך הבנק עדיין רוצה ומחויב לוודא כי אתם יכולים לעמוד בתנאי ההחזר, וכי יש ברשותכם גישה להכנסות המצדיקות את גובה ההחזר החודשי להלוואה שתרצו לקבל.

פריסת ההלוואה:

כמו בכל הלוואה ישנם תנאים מקובלים וסטנדרטיים מהם יש לבחור. לדוגמא, פריסת תשלומי ההחזר בהלוואה על בסיס נכס לרוב נעה בין 5 ל-20 שנות החזר. כמו בכל הלוואה, ככל שהפרישה ארוכה יותר, כך סכום ההחזר החודשי יהיה נמוך יותר, אך הסכום המלא של ההחזר הסופי יהיה גדול יותר (כלומר הכסף שתקבלו יעלה לכם יותר).

לעיתים קרובות הערכת השמאי של הבנק וההערכה שלכם את הנכס לא תהיה אותה הערכה, ולרוב מדובר בהערכה לטובת הבנק, כלומר זול ממה שרציתם. לכן יש לגשת בסבלנות לקבלת הלוואה כנגד נכס קיים, להבין היטב את פרטי פרישת התשלומים, ובעיקר להיעזר באיש מקצוע שישיג בשבילכם את התנאים הטובים ביותר.