shadow

ישנם גופים שונים המעניקים הלוואות לאנשים פרטיים. אם אלו הבנקים, חברות הביטוח השונות, החברות של כרטיסי האשראי ועוד. רבים בוחרים לקחת הלוואה לצורך סגירת המינוס בחשבון. האם הם צודקים במהלך? מה הוא בעצם יתרום להם? על כך מאמר שלפנינו.

הלוואות פרטיות אלו הן הלוואות הניתנות ללקוחות פרטיים על ידי מספר גופים שונים. יש לנו את הבנקים המאפשרים את קבלת ההלוואה הפרטית על סמך ההיסטוריה והמעקב אחר חשבון הבנק, ישנה האפשרות של קבלת הלוואה פרטית ממקום העבודה כאשר ההחזר מתבסס על המשכורות העתידיות של הלווה, חברות האשראי מאפשרות אף הן לקבל הלוואות על סמך ההיסטוריה של הלקוח. מובן שההלוואה הפרטית תהיה מותנית על פי רוב בגובה של ההלוואה המבוקשת ובבטוחות אותם מציע הלקוח כנגד ההלוואה.

למה אנחנו צריכים הלוואות?

אנשים פרטיים רבים מוצאים את עצמם זקוקים להלוואות מסיבות רבות ומגוונות. יש את אלו הנוטלים הלוואה בכדי להקים עסק, ויש את אלו שנוטלים את ההלוואה כדי לקנות רכב חדש. יש את אלו שרוצים לארגן חתונה ראויה לשמה ויש את אלו שמעוניינים לשפץ את הבית או לממן לעצמם או לילדיהם את הלימודים. עבור כל אלו עשויה ההלוואה לאפשר לממש את חלומם ולהשקיע במה שחשוב להם עכשיו כאשר ללא הכסף הנדרש לא יהיה להם סיכוי להצליח לעשות זאת.

הלוואה לצורך סגירת המינוס

ישנה מטרה חשובה נוספת אשר בגינה נוהגם אנשים רבים ליטול הלוואה מגוף כלשהו. מדובר בהלוואה שנועדה לסגור את המינוס בחשבון כאשר המטרה היא לאזן מחדש את מצב החשבון ולהיכנס לחיים מסודרים יותר מהבחינה הכלכלית כאשר לא קיים המרדף החודשי אחר כיסוי המינוס בבנק.

האם מדובר במהלך הגיוני? לקחת הלוואה לצורך כיסוי המינוס בבנק?

מסתבר שהרעיון אינו מופרך לגמרי והוא אף הגיוני למדי. גופים רבים אכן מאשרים את קבלת ההלוואה לצורך סגירת המינוס ובכך הם אכן מאפשרים ללקוחות לצאת לחיים חדשים ושפויים יותר מהבחינה הכלכלית.

משנים את התפיסה הפיננסית

כאשר אנחנו באים ליטול הלוואה לצורך סגירת המינוס זה עשוי לקרות בגלל התחושות המלחיצות כאשר אנחנו חרדים מכל טלפון המגיע מהבנק עם איומים של חזרת צ'קים בעקבות חריגה כאשר התחושה היא לעיתים שאנחנו עומדים עם הגב אל הקיר. אם ניטול את ההלוואה ונכסה את המינוס נמצא את עצמנו מתבוננים במבט חדש על כל המצב הפיננסי שלנו כאשר ננסה לתפוס שליטה על הקורה בחשבון הבנק שלנו תוך בקרה מדוקדקת על ההוצאות מול ההכנסות. דבר שלא ממש קורה כאשר אנחנו נמצאים בחריגה וחרדים להתעמק במה שקורה אתנו בחשבון הבנק.

יוצאים מהמינוס ומתחילים לחיות מחדש

ההמלצה שלנו – קחו הלוואה מסודרת, כסו את המינוס ותתחילו לחיות חיים כלכליים הגיוניים יותר, שפויים יותר וכמובן גם שקולים הרבה יותר.