shadow

חוק איסור לשון הרע חוקק כבר ב-1965 ומן הסתם לא יועד למניעת מצבים שבהם מושמץ אדם באינטרנט, אולם מאחר שמדובר בחוק מקיף הרי שהכתוב בו רלוונטי גם לרשת ששינתה את העולם, בעיקר לטובה, אבל למרבה הצער רבים בה גם הטקסטים הפוגעניים.

מהי ההגדרה של לשון הרע לפי החוק?

לשון הרע ברשת, כמו גם מחוצה לה, מוגדרת בחוק הנ"ל כטקסט שעלול לבזות אדם (בין אם בשל מעשה ובין אם בשל תכונה כזו או אחרת שמיוחסת לו), להשפיל, להפוך אדם למטרה ללעג או שנאה, או לפגוע במשלח ידו של אדם.

תנאי בסיסי לכך שטקסט יהווה לשון הרע על-פי חוק זה הוא הפרסום של הטקסט כך שהגיע לפחות לאדם אחד זולת הנפגע והפוגע. מאחר שכמעט כל אתר אינטרנט וכל דף בכל אתר חשופים לציבור הרחב, הרי שתנאי זה מתקיים כמעט תמיד, ועל כן המפתח להיתכנות תביעת דיבה הוא אופי הטקסט.

האם פרסומים שקריים הם לשון הרע?

חשוב להבחין פרסום שקרי לבין פרסום שהוא לשון הרע ברשת. פרסומים שקריים אודות אדם שלא משפילים אותו, לא מעמידים בסכנה את משלח ידו ולא הופכים אותו למושא לשנאה אינם לשון הרע ולא מהווים עילה לתביעת דיבה.

מהו העונש על לשון הרע ברשת?

תיקון חשוב מאוד לחוק איסור לשון הרע, שנכנס לתוקף כבר ב-1998, מאפשר לכל אדם להגיש תביעת דיבה בגין פרסום שעומד בתנאי ההגדרה של לשון הרע, גם בלי שיידרש להוכיח שנגרם לו נזק. סעיף זה רלוונטי גם לגבי לשון הרע ברשת, וסכום הפיצויים המקסימלי, כאמור ללא הוכחת נזק, הוא 70,000 ₪. כשלעצם הפרסום מצטרפת כוונה לפגיעה, והאדם מוכיח כי אכן נגרם לו נזק, הפיצוי המקסימלי הינו כפול, כלומר 140,000 ₪.

באילו מקרים כדאי לפנות לעורך דין?

עורך דין שמתמחה בנושא ספציפי זה הוא איש המקצוע הנכון לפנות אליו בשני מקרים – אם אדם מסוים מאיים להגיש נגדכם תביעת דיבה בגין טקסט או תמונה שפרסמתם, או אם אתם חשים נפגעים כתוצאה מפרסום אודותיכם. בשני המקרים חשוב לשמור צילומי מסך מפורטים.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *