shadow

המדריך הזה נועד להסביר למעוניינים להגיש בקשה לקבלת החזרי מס לשכירים גם אם אינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי בתור יחידים למס הכנסה.

רשויות המס מאפשרים לכל אזרח שכיר או עצמאי, בכפוף לתנאים מסוימים להגיש בקשה בכל סוף שנת מס ולבדוק האם מגיע להם החזר מס ממס הכנסה. מדריך זה יסייע לכם לבדוק באופן עצמאי האם מגיע לכם החזר מס והא כדאי לכם להגיש  בקשה לקבלת החזרים.

זהו תהליך שאינו מסובך כלל אך דורש מכם לאסוף טופסולוגיה ואישורים כאלו ואחרים כגון טופסי 106 מהמעסיק בנוסף לטפסים נוספים אחרים וזאת על מנת שפקיד השומה יוכל לבדוק לעומק את רמת ההחזר המגיע לכם ממס הכנסה.

מי פטור מהגשת דוחות למס הכנסה באופן שוטף?

החוק להגשת דוחות למס הכנסה אינם חלים על כל האוכלוסייה, למרות שלפי פקודת מס הכנסה כל תושב מעל גיל שמונה עשרה מחויב בהגשת דוח שנתי, יש הוראות מיוחדות הפוטרות את רוב האוכלוסייה מהגשת דוחות אלו.

מי פטור? כל עובד שכיר  עם הכנסה שנתית שאינה עולה על סכום של 643,000 שקלים בשנה בין אם מדובר בשכר או קצבה כלשהי. יש לציין כי במידה ולעובד השכיר בן או בת זוג המחויבים בהגשת דו"ח שנתי אזי הגשת הדו"ח השנתי חלה גם עליהם והם אינם פטורים מהגשת דו"ח למס הכנסה.

מי זכאי להחזר מס?

זכאות לקבלת החזרי מס לא חלה רק על שכירים אלה על כל אזרח תושב ישראל אשר משלם ו/או שילם מס הכנסה במהלך שנת המס אשר הייתה גבוהה מתקרת המס אותה היה חייב לשלם באותה שנה עקב טעויות בחישוב תשלומי מס וכדומה.

טעויות נפוצות המזכות במס

כאשר עובד שכיר העובד בעבודה אחת אצל מעסיק בודד, תקרת המס השנתית הכוללת מחושבת בתחילת עבודתו. החישוב הנ"ל אינו לוקח בחשבון שינויים כאלו ואחרים המשפיעים על העובד במהלך אותה שנת מס ולכן, במידה ונוצרים הפרשי מס הכנסה במהלך אותה שנת מס לחובת העובד או לזכותו, לא ניתן לבצע שינויים אלו בתלוש השכר של העובד והוא ממשיך לשלם את המס שנקבע לו בתחילת עבודתו בחברה.

לכן כדי לממש את מלוא זכויותיו כעובד על השכיר להגיש בקשה מסודרת לרשויות המס – פקיד השומה במקום מגוריו.

סעיפים עליהם ניתן לקבל החזר מס:

  • עבודה במקביל בשני מקומות עבודה
  • עבודה החלק משנת המס (עקב פיטורין או הפסקת עבודה)
  • תרומות
  • חופשת הריון
  • תואר ראשון
  • דמי אבטלה
  • ביטוח חיים
  • ועוד…