shadow

חברות סטארטאפ בתחילת דרכן זקוקות למימון. גיוס הון הוא עניין מורכב ולא תמיד ברור לחברה או מי שאחראי בה מהי הדרך הנכונה ביותר לגשת לשלב המימון. הסכם SAFE הוא אפשרות אחת שנמצאה יעילה במיוחד.

מהו הסכם SAFE?

כל מי שנמצא בשלב גיוס הוא צריך לדעת מהו הסכם SAFE? ההסכם מתבצע בין החברה לבין המשקיע והוא מאפשר לחברה לבצע גיוס כספים כאשר היא מציעה למשקיע ביטחון. הביטחון מגיע בצורת זכות לרכישת הון בחברה בעתיד. הסכם מסוג זה דומה במידה מסוימת להלוואה המירה, אך בהבדל אחד משמעותי והוא שההון אשר הושקע לא יוחזר למשקיעים אלא במקרים מסוימים מאד.

היתרון של הסכם SAFE

הסכם SAFE בהקמת חברה מביא יתרונות שונים. זוהי השיטה הנכונה לגיוס הון ראשוני והיא טובה במיוחד לחברות צעירות אשר חייבות מימון כדי להתחיל את דרכן. הרעיון הוא להתמקד בפשטות. אין צורך לקבוע את השווי של החברה כבר בתחילת הדרך (מה שלא פעם מהווה אתגר משמעותי בחברות). עבור המשקיעים מדובר בתהליך פשוט יחסית שמקצר באופן משמעותי את שלב המשא ומתן מול המשקיעים.

יצירת הסכם משפטי

אחד הדברים שחשוב לדעת כאשר מחפשים מידע על מהו הסכם SAFE? הוא התחום המשפטי. על אף שההסכם בין הצדדים יכול להיות פשוט ותהליך הגיוס יכול להיות קצר, מדובר בהשקעת הון ויש צורך בניסוח משפטי מקצועי. אחת התוצאות של התהליך כולו היא שהעבודה המשפטית היא פחות מורכבת ועל כן גם העלויות המשפטיות יכולות להיות נמוכות בהשוואה לתהליכים דומים.

למשקיע יש אפשרות לרכוש הון במועד עתידי

כאשר הצדדים חותמים על הסכם SAFE הם מאפשרים למשקיע הנוכחי לקנות בשלב מאוחר יותר הון. המשקיע יכול לשמור לעצמו את הזכות לקנות מניות (אם החברה תונפק) בתנאים שייקבעו מראש ולרוב יסכימו שני הצדדים על מתן הנחה על מחיר למניה. אחד הדברים שחשוב לדעת בבחינת מהו הסכם SAFE? ולמה להשתמש בו, הוא האפשרות לבצע גיוס הון בתהליך מהיר וללא צורך להעריך מראש את שווי החברה.