shadow

השינויים הרבים בשוק הפיננסי בישראל, יצרו בשנים האחרונות אפשרויות חדשות לצורך של קבלת משכנתאות כמעט לכל דורש ללא קשר למצבו הכספי, למוגבלות בבנק או לקשיים תזרימיים.

משכנתא חוץ בנקאית

משכנתא חוץ בנקאית היא משכנתא הניתנת על ידי גופים פיננסיים שאינם בנקים מסחריים. הגופים הללו עוזרים מאד ללקוחות אשר הבנקים לא מסכימים לתת להם משכנתא כיוון שאלה אינם מוכנים לקחת סיכון שאולי הלקוחות לא יוכלו לעמוד בהחזרים וכך ייגרם סיכון לאיתנותו הפיננסית של הבנק. במקרים כאלה הבנק מעדיף לסרב ולא להתחייב למתן הלוואה אך הלקוח הזקוק למשכנתא מצוי בבעיה והוא מחפש מוצא אחר.

הלוואה חוץ בנקאית

גורמים פיננסיים חוץ בנקאיים לוקחים על כתפיהם את האחריות להחזר המשכנתאות הללו. לקוח שלא יחזיר את התשלומים השוטפים מסתכן בכך שיחולטו הערבויות שהעביר עם קבלת ההלוואה, כמו לדוגמה הנכס שנרכש, כספי פנסיה, ערבויות של קרובי משפחה וכו'. אם יהיו בעיות כלשהן במהלך המימוש, ייגרם לגורם החוץ בנקאי נזק פיננסי מהותי.

כל אחד ממעבירי משכנתא חוץ בנקאית בוחן כל תיק באופן מדוקדק ומגן על עצמו באמצעות חיוב בריביות גבוהות, כמה בטוחות כדי להגן עליו כך שלא ייגרם נזק בלתי הפיך ליציבותו העסקית וכמו כן שיטות החזר שונות, כדי לוודא שכל התשלומים יבוצעו במועד.

פתרון אולטימטיבי למסורב משכנתא

אדם שיש לו חובות רבים, אם נקלע לבעיות שונות בעסק שלו שהפכו אותו לבעל תיקים בהוצאה לפועל או בעל חשבון מוגבל, לא יכול לקנות נכס ללא קבלת משכנתא חוץ בנקאית, זוהי למעשה הדרך היחידה שבאמצעותה הוא יכול להתגבר על הקשיים ולהגיע לדירה בבעלותו.

יועץ משכנתאות

אדם ממוצע קונה נכס פעם אחת או כמה פעמים בודדות במהלך חייו. הוא אינו בקיא בכל רזי התנאים הפיננסיים ולכן עלול לחתום על חוזה דרקוני שיסבך את מצבו הכספי לאורך כל חייו. השיטה הנכונה היא לשכור את שירותיו של יועץ משכנתאות שזה תחום עיסוקו והוא מכיר את הנושא מכל היבטיו ועל כל השלכותיו.

הוא זה שינתב עבור כל לקוח את הדרך הנכונה לקבלת משכנתא חוץ בנקאית מהגורם המעניק את התנאים הטובים ביותר כך שהלקוח יוכל לעמוד בהחזרים החודשיים בהתאם להכנסותיו והוצאותיו השוטפות.