shadow

מעסיקים בישראל מחויבים לפנסיה של העובדים שלהם. החוק קובע לא רק מתי המעסיק צריך להעביר את הכספים אלא גם מחייב אותו להעביר דו"חות תשלום כך שתהיה שקיפות מלאה של הפעולה. אם יש לך עסק ויותר מחמישה עובדים, אחת המשימות שלך היא לדאוג לנושא הפנסיוני וסליקה היא דרך פשוטה, חכמה וחוקית לניהול.

כיצד קורה אי שיוך כספי פנסיה?

ככלל, ההפקדות לפנסיה של העובדים אמורה להגיע אל הקופה האישית של כל עובד. בפועל נראו מצבים בהם הכספים שירדו מתלוש המשכורת לא הגיעו בפועל אל הפנסיה של העובדים. הסיבות לכך הן עבודה לא נכונה ולא מקצועיות. מעסיקים רבים אינם מבינים בתחום הפנסיה ובשל בלבול נוצר מצב בו העובדים משלמים פנסיה אך לא יכולים ליהנות ממנה. סליקה פנסיונית מונעת מצב זה.

כיצד סליקה פנסיונית עוזרת להימנע ממצב של אי שיוך כספי פנסיה?

היום המעסיקים מחויבים להפיק דו"חות אשר צריכים להיות גלויים לעובדים ומטרתם היא מעקב אחר מצב כספי הפנסיה. כל מעסיק שיש לו חמישה עובדים ומעלה מחויב להפיק דו"ח כזה. הבעיה עם הפקת הדו"ח היא בזבוז זמן ומשאבים בעסק וכאן נושא הסליקה הפנסיונית יכול לעזור.

סליקה פנסיונית היא שירות מערכתי שעומד לרשות העסק ומסייע לו לבצע את ההעברות השונות תוך עמידה בחוק. הסליקה מתבצעת על פי החוק ובאופן שקוף. דו"חות מופקים כל הזמן וכל עובד יכול לראות את המצב של הפנסיה שלו ואת ההעברה של הכספים. בצורה זו מובטח כי הכסף שירד מן המשכורת של העובד הגיע בדיוק ליעדו.

מקצועיות ושקיפות

שילוב של שתי תכונות חשובות הוא זה שהופך את הסליקה הפנסיונית לפתרון מושלם למעסיקים ועובדים. המקצועיות היא התכונה הראשונה. מערכת מקצועית ואנשים מומחים שעומדים מאחוריה היא זו שגורמת לכך שכל תשלום עובר למקום המיועד וכך נמנע מצב של אי שיוך כספי הפנסיה.

שקיפות היא התכונה השנייה הקיימת במערכת סליקה פנסיונית. בכל רגע נתון המעסיק והעובד יכולים לראות אלו תשלומים בוצעו, לאן ומה המצב הנוכחי של הפנסיה.