shadow

בשנים האחרונות נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לכל עובד, אשר הצביע על שינוי חיובי בקרב השכירים ושיפור התנאים של מליוני עובדים במדינה.

אז מה בעצם חוק פנסיה חובה לכל עובד אומר?

לפי החוק, על כל מעסיק במדינת ישראל יש חובה להפריש כספי פנסיה לעובדים שלו. על גבר להיות בן 21 לפחות בכדי שיפרישו לו פנסיה, ואילו אישה צריכה להיות בת 20 לפחות בכדי ליהנות מההטבה הזו.

בכל אופן, כפי שאתם יכולים להתרשם מפרטי החוק, הדבר מצביע על שינוי חיובי שעשוי להיטיב עם העובדים השכירים רבות ולעזור להם בכך שביום שיפרשו לפנסיה, יהיה להם מספיק כסף לחיות ממנו בשנים האחרונות של חייהם.

חוק פנסיה חובה לכל עובד קובע בעצם שמבחינה חוקית אין למעסיק אפשרות אחרת אלא לשלם פנסיה בעבור כל עובד שכיר שהוא בוחר להעסיק. הדבר הוביל לשיפור אדיר בתנאי התעסוקה של כלל העובדים בכל המגזרים במדינת ישראל והצביע על שינוי כיוון חיובי למדי וגרם לסיבות רבות לאופטימיות בעבור כל השכירים במשק.

פנסיה או קופת גמל

רבים לא יודעים, אך לשכיר יש אפשרות להודיע למעסיק שלו אם הוא מעדיף להפריש את הכסף לפנסיה או לקופת גמל. באופן בסיסי המעסיק בדרך כלל יפריש את הכסף לפנסיה של העובד, אך במידה ואתם רוצים שהמעסיק שלכם יפריש את הכסף לקופת הגמל שלכם, אתם צריכים לכתוב לו מכתב שמודיע על כך בתחילת העבודה. חוק פנסיה חובה לכל עובד מתייחס גם לנושא הזה ומאפשר לשכירים לבחור בנתיב שהם מעדיפים.

לסיום,  אנו בטוחים שהבשורות של חוק הפנסיה לכל עובד שימחו גם אתכם בהנחה שאתם עובדים שכירים, וגם אם לא, אנו בטוחים שהשינוי החיובי במדינה שלנו עשה אצלכם משהו בלב. כפי שאתם יכולים לראות, במדינה שלנו קורים גם דברים חיוביים, ולא כל דבר חייב להיות שלילי כפי שהתקשורת נוהגת להציג בדרך כלל במדינה שלנו.

ם