shadow

להקים עסק זה לא דבר קל. הקמת עסק כרוכה בהשקעת משאבים כלכליים ובעיסוק טכני ובירוקרטי משמעותי מאוד. אחד מהדברים הנדרשים ללא מעט עסקים הוא רישיון עסק. רישיון מעין זה הוא רישיון המוענק לניהול העסק בתנאים מסוימים על ידי הרשות המקומית במקום שבו העסק מוקם. העסקים הדורשים רישיון והתנאים אשר עליהם לעמוד בהם, הם דבר משתנה ולא קבוע ממדינה למדינה. בישראל, תהליך קבלת רישיון עבור עסקים הוא תהליך בירוקרטי אשר יכול להיות מתיש ותובעני לאדם אשר עסוק בין כך בכל מה שהעסק החדש שלו דורש. לכן, ניתן כיום להיעזר בחברה העוסקת בתחום רישוי עסקים.

מהם השלבים בתהליך הוצאת רישיון עסק

השלבים הנדרשים בתהליך הוצאת רישיון עסק הם:

  1. הכנת כל המסמכים הרלוונטיים להגשה לרשות המקומית על מנת לקבל רישיון לעסק. מסמכים מעין אלו כוללים את כל מה שחשוב לדעת על הנכס שבו ממוקם העסק, על השטח שבו הוא מצוי ועוד.
  2. הגשת כל המסמכים הרלוונטיים למחלקת רישוי עסקים. בתהליך זה, יש לשלם אגרה על הגשת המסמכים ולהתכונן מראש לביקור של גורמים שונים שמטרתם היא לבדוק כי הפרטים אשר מסרת במסמכים השונים בקשר לעסק ולמיקומו, נכונים ואמתיים. בכל ביקורת של גורם כלשהו, יתקבל לאחר מכן דו"ח שעליו חשוב לשמור.
  3. לאחר הביקורת של כל הגורמים, במידה ויש ליקויים אותם מצאו הגורמים השונים שעסקו בבדיקה, בעל העסק צריך לתקן את הליקויים הללו ולאחר התיקון, עליו להגיש את כל המסמכים המאשרים של גורמי הרישוי השונים, למחלקת רישוי עסקים. לאחר שהמסמכים מתקבלים, מתקבל הרישיון לעסק, אשר חתום על ידי מחלקת הרישוי.

כיצד תקל על עצמך בתהליך קבלת רישיון לעסק שלך

מכיוון שמדובר בתהליך לא פשוט, כיום ניתן להיעזר בחברות שונות אשר יבצעו את כל העבודה הטכנית והבירוקרטית בצורה הטובה ביותר עבורך. הבחירה בחברה מקצועית העוסקת בתחום כל התהליך המקובל והדרוש בכדי שעסק יקבל אישור מהגורמים הרלוונטיים, היא הבחירה הנכונה לכל בעל עסק אשר עסוק בהקמת העסק ואיננו יכול להתעסק במקביל בכל מה שדורש תהליך קבלת הרישיון עבור העסק.