shadow

פקטורינג מהווה כיום פתרון מימון יעיל מאוד ומקובל בעולם העסקי. מדובר למעשה על מימון לטווח קצר בעיקרו ולצרכי הון חוזר במרבית המקרים. ניתן לומר כי שירות פקטורינג הוא שירות אשר משלב במידה מסוימת בין מוצר מימון, ביטוח אשראי, ניהול פיננסי ושירות גבייה.

מה זה בעצם פקטורינג?

עסק שמקבל מימון באמצעות פקטורינג למעשה מוכר את החובות הקיימים שלו של לקוחות וספקים לגוף מימון חוץ בנקאי אחר. תהליך המכירה מאפשר לבעל העסק לקבל סכום כספי במזומן שקרוב  לערך של החשבוניות שנמכרו וכל נושא גביית החשבונות יורד מהאחראיות שלו ועובר לחברה שמציעה את השירות. לרוב חברת פקטורינג תהיה חברת מימון חוץ  בנקאית פרטית או חברת כרטיסי אשראי אשר רוכשת חובות מסחריים במחיר נמוך יותר מהשווי שלהם ותמורת מזומן. המימון מתקבל כנגד חשבוניות ולאחר בדיקה של תיק החייבים על ידי  החברה. המימון המיידי שיתקבל יהיה בסך של כ85 עד 90 אחוזים מהחוב כאשר את היתרה מקבלים מחברת המימון לאחר שההיא גובה ומקבלת את החוב מהגורם הרלוונטי. כמובן שהחברה תנכה ריביות ועמלות מהסכום המדובר.

חשוב להבין כי  החברה המספקת את השירות לרוב תספק אותו עבור חשבוניות שהתקבולים עליהם אמורים להתקבל בטווח זמן  קצר יחסית של חצי שנה עד שנה במקרי מיוחדים. כמו כן, החברה תבצע בדיקות אשראי לחייבים וזאת בכדי לזהות גורמי סיכון או גורמים שעשויים לא לשלם.

למי מתאים שירות פקטורינג?

שירות זה רלוונטי עבור חוברות שמוכרות לפחות במיליון דולר ויש להן לקוחות שסכום החשיפה שלהן ללקוח עומד לפחות על 100-150 אלף ₪ ללקוח. חברות פקטורינג יבצעו בדומה לבנק בדיקה של הדוחות הכספיים של החברה המבקשת לבצע את העסקאות המדוברות ואם הסיכון בעסקה גבוה העסקה לא תאושר. כל חברה או עסק מעין אלה אשר יש להם בעיה עם תזרים המזומנים של העסק בשל חשבוניות שלא שולמו, יכולים לבחור בשירות המדובר אשר יאזן להם את התזרים. מדובר על שירות שיכול לסייע לעסקים להתנהל נכון וטוב מבחינה כלכלית.

יתרונות וחסרונות של שירות פקטורינג

חשוב להבין כי לשירות פקטורינג יש  גם יתרונות וגם חסרונות. היתרונות הם:

  • שירות מעין זה יכול לסייע לכל עסק להגדיל את מקורות המימון שלו.
  • כמו כן, מדובר על מתן אשראי ללא בטחונות נוספים.
  • מעבר לכך, פקטורינג מאפשר שיפור הון חוזר באמצעות מחיקת החייבים במאזן וזאת על ידי הפיכת סעיף חייבים למזומן.
  • השירות מצמצם סיכוני אשראי של חייבי החברה וכן, מאפשר ניהול אובליגו ובדיקת האיתנות הפיננסית של החייבים.
  • שירות פקטורינג מאפשר שליטה מלאה בגבייה וכן בעלויות המימון תוך שימוש במערכות מחשוב מתקדמות.

החסרונות בפקטורינג הם:

ראשית כל, מדובר על ריביות ועמלות גבוהות באופן יחסי לריביות על הלוואות בנקאיות או הלוואות חוץ בנקאיות שמוצעות לעסק. אין הגדרה ברורה של גובה העמלות והריביות  בעסקאות הללו והן נגזרות בעיקר ממידת הסיכון אשר כרוכה מבחינת המלווה ברכישת החובות הללו. ניתן לומר כי עסק שבוחר בשיטה זאת, מוותר על אחוז גבוה מהחוב שהוא מוכר.

חיסרון נוסף הוא ההשפעה של  הפעולות על ההתנהלות העתידית של העסק. קבלת המזומנים תמורת חובות עתידיים משפרת את מצב המזומנים בעסק בטווח המיידי אך יחד עם זאת, הסכומים שתמורתם התקבלה ההלוואה המדוברת בעסק יהיו חסרים בעתיד  לעסק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *